manga

 1. Randoseru
 2. Randoseru
 3. gerbosan
 4. Esdeath
 5. Randoseru
 6. Randoseru
 7. James Howlett
 8. apoderado
 9. DeusVult
 10. Randoseru
 11. Randoseru
 12. Randoseru
 13. EpicWin Bv
 14. Hargames
 15. Randoseru
 16. Randoseru
 17. Randoseru
 18. Nop
 19. jair198
 20. mx16