literario

 1. Zakes19
 2. Roberto Ortiz
 3. Aburrido
 4. kentok
 5. zNaru
 6. Marces
 7. NEUROMANCER
 8. Nayib
 9. Other_Side
 10. Joanot
 11. Le rayon vert