counter strike

 1. soldieskereo9
 2. KevinZuni
 3. Entendi2
 4. Rhod13
 5. Zhack
 6. Arigatou
 7. gronedson
 8. gronedson
 9. SomeoneElse
 10. xLoud
 11. Excel_J
 12. tavitooo
 13. Andrz
 14. SpOwN
 15. Snakex
 16. Gian1988
 17. LeoIII
 18. Maestro_KATANA
 19. iora88
 20. Ofiblion