counter strike

 1. Rhod13
 2. Zhack
 3. Arigatou
 4. gronedson
 5. gronedson
 6. SomeoneElse
 7. xLoud
 8. Excel_J
 9. tavitooo
 10. Andrz
 11. SpOwN
 12. Snakex
 13. Gian1988
 14. LeoIII
 15. Maestro_KATANA
 16. iora88
 17. Ofiblion
 18. XeroGroneAqp
 19. Metalzoa
 20. killertakerhbk