counter strike

 1. KevinZuni
 2. Entendi2
 3. Rhod13
 4. Zhack
 5. Arigatou
 6. gronedson
 7. gronedson
 8. SomeoneElse
 9. xLoud
 10. Excel_J
 11. tavitooo
 12. Andrz
 13. SpOwN
 14. Snakex
 15. Gian1988
 16. LeoIII
 17. Maestro_KATANA
 18. iora88
 19. Ofiblion
 20. XeroGroneAqp