computadora

 1. CORONA
 2. CORONA
 3. algorai
 4. CURINOV
 5. vespinoza
 6. FURE
 7. CURINOV
 8. jq13
 9. GianpiereS
 10. Tori
 11. xxscor
 12. yeydeoz
 13. Rockmetal12
 14. Menediel
 15. thespiritxd
 16. Ongaro666
 17. BillStrike
 18. PymeTech
 19. trader
 20. el.informatico