polvos azules

 1. hoboshot
 2. jose1903
 3. grisdeorion
 4. Zero1004
 5. Disaphere
 6. Superior Kaiji
 7. Superior Kaiji
 8. riuck
 9. Duvan291997
 10. MaikiPl4y
 11. ZekkenX
 12. gow3008
 13. gow3008
 14. karonia
 15. zethtk
 16. evilchez
 17. kabad89
 18. Megadrick258
 19. Megadrick258
 20. Erik1101