breaking bad

 1. Red King
 2. italoiglesias
 3. Que Miras
 4. Lisergia
 5. carellama
 6. J0CMS
 7. DRE
 8. pedromata
 9. baudelaire
 10. Lucky_Strike
 11. sykO
 12. el5toteletubbie
 13. P a b l o